Friday, 5 August 2011

Ulangkaji Latihan Tatabahasa

Ulangkaji Tatabahasa  PraSPM
Para pelajar diminta menjawab soalan ini di dalam buku latihan. Hantar kepada cikgu pada minggu depan
Soalan 1:Pisahkan ayat-ayat majmuk di bawah ini kepada ayat-ayat tunggal:

1. Mereka bertepuk tangan sambil bersorak.
2. Pengajaran guru itu mudah difahami, tambahan pula penyampaiannya sangat menarik.
3. Saya tidak pernah menceritakan keburukannya, justeru saya sering memujinya.
4. Ibu ke pasar dahulu, kemudian ke kedai runcit.
5. Ayah dan ibu akan menghadiri majlis itu.
6. Yogeswaran otak cair tetapi malas berusaha.
7. Kehadiran murid sangat baik pada hari biasa, tetapi kehadiran murid pada hari Sabtu sangat tidak memuaskan.
8. Saya akan ke Kuala Lumpur, manakala abang akan ke Seremban.
9. Harga pakaian itu terlalu mahal, pada hal kualitinya rendah.
10. Kita mesti bertolak sekarang kerana hari semakin gelap, sementelahan tempat perkehemahan itu masih jauh. 
Nyatakan jenis kata bagi perkataan yang bercetak tebal dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata tugas.

(i) Mereka berbicara tentang bioteknologi.
(ii) Kami telah menyaksikan perlawanan yang hebat pada malam itu.
(iii) Guru menghadiahi kami sebuah buku cerita.
(iv) Kami sekeluarga berada dalam keadaan sihat.
(v) Hadiah ini disediakan untuk ibuku yang tersayang.
(vi) Dia bimbang akan keadaan ibunya yang masih belum sedar. 
Nyatakan jenis frasa yang bercetak tebal dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada Frasa Nama, Frasa Kerja, atau Frasa Sendi Nama.

(i) Mereka berkelah di tepi sungai.
(ii) Pemuda itu kehujanan ketika pulang dari pejabat.
(iii) Saya ke Hotel Nikko pada petang esok.
(iv) Ibu saya akan pergi ke Mekah pada tahun ini.
(v) Jika mereka ada, saya pun ada.
(vi) Beliau amat gembira apabila memenangi Anugerah Tinta Kencana 2004
Nyatakan jenis klausa yang bercetak tebal dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada klausa komplemen, klausa relatif atau klausa keterangan.

(i) Langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu perlu diberikan perhatian oleh semua pihak.
(ii) Jika mencapai kejayaan yang cemerlang, anda akan ditawarkan biasiswa oleh pelbagai pihak.
(iii) Perdana Menteri menyatakan bahawa kita perlu memberikan penekanan dalam sektor pertanian.
(iv) Penyanyi yang selalu menunjukkan budi pekerti yang baik akan dihormati oleh masyarakat.
(v) Dia mencapai keputusan yang cemerlang kerana telah berusaha dengan bersungguh-sungguh.
(vi) Ibu bapa kita akan gembira dan senang hati andai kata kita sentiasa mematuhi ajaran agama.


Nyatakan jenis-jenis ayat di bawah ini sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, atau ayat perintah.

(i) Siapakah pemuda yang sedang berdiri di tepi jalan itu?
(ii) Dia bertanya kepada saya tentang perkara itu.
(iii) Oh, cantik sungguh bunga-bunga di taman itu!
(iv) Jangan merokok di dalam kawasan sekolah.
(v) Dia menulis cerpen itu?
(vi) Pengetua menanyai pelajar itu tentang ketidakhadirannya semalam.

[6 Markah]

No comments:

Post a Comment