Sunday, 26 June 2011

MEMBETULKAN KESILAPAN IMBUHAN PINJAMAN

Imbuhan
Makna
Contoh
anti-
menentang / benci
antidadah
antikomunis
antiAmerika
auto-
dengan sendiri
automatik
autonomi
automobil
poli-
banyak
poligami
poliklinik
politeknik
pro-
menyokong / menyebelahi
prokerajaan
probarat
proMalaysia
sub-
sebahagian daripada
subtajuk
subbidang
subsistem
supra-
melebihi / merentasi
supranasional
suprakelas
pasca-
selepas
pascakemerdekaan
pascakolonial
pascamajlis

Akhiran
Imbuhan
Makna
Contoh
-is
orang yang melakukan
cerpenis
kartunis
ekonomis
-isme
kepercayaan / ajaran / fahaman seseorang
kapitalisme
komunisme
nasionalisme
-logi
bidang ilmu
antologi
psikologi
morfologi
-grafi
bidang ilmu / bidang seni
geografi
kaligrafi
biografi
*Catatan
-          jika kata imbuhan pinjaman diimbuhkan dengan kata nama khas, tanda sempang (-) mesti diletakkan antara imbuhan dengan kata nama khas tersebut.
Contoh : pro-Malaysia, anti-Israel

Imbuhan Sanskrit
Awalan
Imbuhan
Makna
Contoh
dasa-
sepuluh
dasawarsa
dwi-
dua
dwibahasa
dwimusim
dwicara
eka-
satu
ekabahasa
ekafungsi
ekatujuan
juru-
orang yang pakar / mahir dalam sesuatu bidang
juruhebah
jurubahasa
juruterbang
maha-
agung / besar
mahaguru
maharaja
mahasiswa
panca-
lima
pancaragam
pancawarna
pancaindera
pra-
sebelum
prakata
prasangka
prasyarat
tata-
peraturan / sistem
tatabahasa
tatatertib
tatadunia

Akhiran
Imbuhan
Makna
Contoh
-ita
wanita / perempuan
biduanita
posnita
-man
orang yang memiliki sifat / kepakaran dalam sesuatu bidang
seniman
budiman
-wan
orang yang
-          pakar dalam sesuatu bidang
-          melakukan sesuatu perbuatan
-          memiliki sesuatu sifat
-          memiliki sesuatu
jutawan
wartawan
jelitawan
ilmuwan
angkasawan
-wati
wanita yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaan
peragawati
seniwati
angkasawati

*catatan
-          -wan [diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf-huruf lain]
-          -man [diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf ‘i’]

Imbuhan Arab –Parsi
Awalan
Imbuhan
Makna
Contoh
bi-
tidak
biadab
bilazim
binormal

Akhiran
Imbuhan
Makna
Contoh
-ah
orang perempuan / wanita
ustazah
qariah
-at
orang perempuan / wanita
muslimat
hadirat
-iah
hal yang ada perkaitan dengan sifat
ilmiah
jasmaniah
alamiah
-in
orang lelaki
hadirin
muslimin
musyrikin

*catatan
-           -wi [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf vokal]
-          -in [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf konsonan]

SALAH
BETUL
anti agama
anti dadah
anti Israel
anti kapal selam
anti komunis
anti lelaki
anti nuklear
anti perang
anti sosial
anti-aparteid
anti jenayah
dwi bahasa
dwi budaya
dwi bulanan
dwi cabang
dwi cara
dwi fokus
dwi fungsi
dwi tahunan
eka atom
eka bahasa
eka fungsi
eka suku kata
eka warna
pasca ijazah
pasca merdeka
pasca modenisme
pra kata
pra Olimpik
pra sejarah
pra-moden
pra-sekolah
pra-syarat
pro aktif
pro Barat
pro kemerdekaan
pro-pembangkang
sub tajuk
sub-judul
sub-kelas
sub-kontraktor
sub-seksyen
sub-standard
tata nama
tata rias
tata susila
tata-tertib
tatatur / tata atur
antiagama
antidadah
anti-Israel
antikapal selam
antikomunis
antilelaki
antinuklear
antiperang
antisosial
antiaparteid
antijenayah
dwibahasa
dwibudaya
dwibulanan
dwicabang
dwicara
dwifokus
dwifungsi
dwitahunan
ek atom
ekabahasa
ekafungsi
ekasuku kata
ekawarna
pascaijazah
pascamerdeka
pascamodenisme
prakata
pra-Olimpik
prasejarah
pramoden
prasekolah
prasyarat
proaktif
pro-Barat
prokemerdekaan
propembangkang
subtajuk
subjudul
subkelas
subkontraktor
subseksyen
substandard
tatanama
tatarias
tatasusila
tatatertib
tataaturFriday, 24 June 2011

RENUNGAN BERSAMA


MUTIARA KATA…
Jangan berbangga sangat dengan pakaian yang cantik dan mahal, kerana pakaian terakhir kita nanti ialah kain kapan.
Jangan berbangga dan berlagak sangat dengan kenderaan mewah, kerana kenderaan terakhir kita ialah van jenazah dan papan keranda.
Janganlah terlalu seronok dengan tempat tidur yang empuk dan nyaman kerana tempat tidur terakhir kita adalah di liang lahad.
Jangan pula ego dan bongkak kerana mampu memiliki rumah mewah seperti istana kerana rumah terakhir kita nanti ialah kubur bertiang dua.
Jangan terlalu megah dengan pangkat dan darjat kerana apabila sudah tiada nanti, kita dapat gelaran al-marhum.
Janganlah terlalu bangga dan berlagak dengan wajah yang kacak dan cantik kerana apabila kita mati nanti, wajah itu akan berubah menjadi tengkorak dan dimakan cacing.