Wednesday, 8 June 2011

PEDOMAN BAHASA MELAYU

PEDOMAN BAHASA MELAYU

Bentuk-bentuk yang lazim digunakan dengan apitan memper-...-i seperti memperolehi, memperbaiki, memperakui, mempersetujui dan memperhalusi, sebenarnya merupakan bentuk terbitan yang lewah, untuk membawa pengertian yang lazimnya dikaitkan dengan kata-kata di atas seharusnya menerima awalan memper-, apitan meN-...-i atau apitan memper-...-kan, seperti contoh yang berikut:


memperolehi             sepatutnya memperoleh

memperbaiki             sepatutnya membaiki

memperkuasai           sepatutnya menguasai

memperdalami          sepatutnya mendalami

memperakui              sepatutnya memperakukan

mempersetujui          sepatutnya menyetujui

memperhalusi           sepatutnya  menghalusiPEDOMAN BAHASA

Kata nama majmuk terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.  Kata nama majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.
Contoh:
            tengah hari                            susu pekat manis                 
            jalan raya                               segi empat tepat                   

Terdapat beberapa kata nama majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan utuh, walaupun perkataan tersebut nyata mengandungi dua kata dasar.  Perkataan yang demikian dieja sebagai satu perkataan.  Perkataan tersebut ialah :

            antarabangsa             pesuruhjaya                           bumiputera
            setiausaha                  jawatankuasa                         sukarela
            kakitangan                 suruhanjaya                           kerjasama
            tandatangan               warganegara                         tanggungjawab
            olahraga                     matahari
PEDOMAN BAHASA

“Adakah” dan “Apakah”

Kedua-dua kata di atas ialah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.  Kata dasarnya ialah ada dan apa.  Partikel kah ditambahkan untuk maksud menegaskan pertanyaan. 
Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.
Kata apakah digunakan untuk mendapat jawapan yang lebih panjang atau berbentuk huraian/ penjelasan.
Dalam hal ini, sering berlaku kesalahan apabila kata apakah digunakan pada tempat adakah.  Misalnya:

i.            Apakah tepat jawapan itu?
ii.            Apakah anda sudah bersedia menghadapi peperiksaan?
iii.            Apakah berita itu benar?
iv.            Apakah majlis itu akan diteruskan?
v.            Apakah dapat anda siapkan tugas itu mengikut jadual?


No comments:

Post a Comment