Tuesday, 10 May 2011

MODUL ANTOLOGI HARGA REMAJA
Modul Antologi Harga Remaja

Latihan: Pantun Empat Kerat (Budi)


Baca Pantun Empat Kerat (Budi) dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut menggunakan ayat anda sendiri.


1.       Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan Orang yang mati
meninggalkan nama seperti yang terdapat dalam pantun tersebut?                                                                                                       ( 2 markah )
2         Pada pendapat anda, mengapakah budi dipandang mulia oleh manusia?                          ( 3 markah )
3 Huraikan dua unsur gaya bahasa yang terdapat dalam rangkap ketiga pantun tersebut dengan membuat contoh yang sesuai.                                                                                                      ( 4 markah )


Latihan:  Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran )
                   
Baca Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran) dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut menggunakan ayat sendiri.


1.       Apakah maksud rangkap pertama pantun tersebut?                                                                  (2 markah)2.       Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya seseorang itu memilih isteri bedasarkan kecantikan sahaja
                                                                                                                                                               ( 3 markah )
3.        Nyatakan empat ciri-ciri Pantun Empat Kerat ( Jenaka dan Sindiran                      ( 4 markah )

Latihan-Syair Definisi Orang Berakal


Baca  Syair Definisi Orang Berakal dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri.


1.       Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan Mencari kupasan jangan tersemu seperti yang terdapat dalam syair tersebut?                                                                                                      ( 2 markah )2.        
Pada pendapat anda, wajarkah kita Tiadalah menyombong pada bekerja sebagaimana yang tertera dalam rangkap kelima puisi ini?                                                                                                    
Berikan alas an anda.                                                             (4 markah)

3.       Nyatakan tiga nilai murni yang terdapat dalam syair ini.                                                        
                                                                                                       ( 3 markah )
Latihan :  Syair Siti Sianah


Baca Syair Siti Sianah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutya menggunakan ayat anda sendiri.


1.       Apakah perkara penting yang terdapat dalam syair di atas?                                                      
                                                                                               ( 2 markah )
2.       Apakah perbezaan antara wanita berhemah dengan wanita yang suka bersosial?                                                                      ( 3 markah)
3.       Huraikan empat gaya bahasa yang terdpat dalam syair di atas.                                           
                                                                                                  ( 4 markah )


Latihan : Gurindam 12 Fasal yang KeenamBaca Gurindam 12 fasal Keenam dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikut menggunakan ayat anda sendiri.

1.       Apakah kepentingan mencari isteri yang boleh menyerahkan diri?                                 
                                                                                              ( 3 markah )
2.       Apakah kesannya jika seseorang kawan yang kita pilih itu tidak setia dan berlaku curang kepada kita
                                                                                                                                                         
                                                                                                ( 3 markah )

3.       Huraikan tiga pengajaran dalam syair di atas.                                                                      
                                                                                                ( 3 markah )
Latihan : Seloka Emak Si Randang

Baca seloka dibawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikut menggunakan ayat anda sendiri.

1.       Nyatakan tiga sikap negatif Emak Si Randang dalam seloka ini.                                      
( 3 markah )

2.       Sekiranya anda sahabat Emak Si Randang, apakah tiga nasihat berguna yang akan anda berikan kepadanya?
                                                                                                        ( 3 markah )

3.       Huraikan empat gambaran masyarakat yang terdapat dalam seloka tersebut.                                                                               (4 markah)
                                                                                                                  


Latihan : Harga Remaja

Nada sajak ini adalah nasihat dan dorongan. Sajak ini menasihati pembaca agar sentiasa menghargai usia remaja.

1.       Apakah tema bagi sajak ini?                                                                                                            
(2 markah )
2.       Jelaskan satu contoh gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini.                                        
                                                                                                   ( 2 markah )
3.       Berikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.                                                          
( 4 markah )

Latihan : Di Perpustakaan


Baca sajak Di Perpustakaan dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikutnya dengan ayat anda sendiri.

1.       Apakah perasaan yang  dialami oleh penyair sebaik-baik sahaja melangkah masuk ke perpustakaan?
                                                                                                                                                                
( 2 markah )

2.       Apakah jenis gaya bahasa yang terdapat pada frasa bahtera ilmu di sini pada rangkap kedua dalam sajak ini?                                                                                                                                              
                                                                                                   ( 2 markah )

3.       Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam sajak ini?                                                                   
( 4 markah )


Latihan : Mengintai Ruang Insaf


Baca sajak Mengintai Runag Insaf dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikutnya menggunakan ayat anda sendiri


1.       Apakah perkataan yang sinonim dengan perkataan aksara pada rangkap ketiga, baris kesebelas dalam sajak ini ?
2.       Pada pendapat anda, mengapa penyair bimbang sekiranya tidak ada lagi ruang keinsafan untuknya ?
3.       Nyatakan dua pengajaran yang dapat dicontahi pembaca daripada sajak ini ?


Latihan: Mahsuri


Baca sajak Mahsuri engan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikutnya dengan ayat anda sendiri.


 1. Apakah tema bagi sajak ini ?
 1. Jelaskan dua nilai murni yang terdapat dalam sajak.
 1. Nyatakan dua cara yang berkesan untuk mengangkat martabat karya kesusasteraan tanah air ke peringkat antarabangsa.
Latihan: Adat sezaman

Baca sajak adat sezaman dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikutnya dengan ayat anda sendiri.


1.       Apakah mesej yang cuba disampaikan oleh penyair dalam rangkap pertama ?
2.       Nyatakan dua persoalan yang terkandung da dalam sajak ini.

3.       Buktikan bahawa gaya bahasa anaphora wujud dalam sajak ini.

Latihan: Tiba WaktunyaBaca sajak Tiba Waktunya dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikutnya dengan ayat anda sendiri.


1.       Apakah bentuk bagi sajak ini?
2.       Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.


3.       Apakah cabaran yang perlu dihadapi oelh golongan wanita untuk bersaing di era globalisasi yang didominasi oleh kaum lelaki?
Latihan: Pelayaran yang penug peristiwa


 Baca petika prosa tradisional pelayaran yang penuh peristiwa  dengan teliti. Jawab semua soalan-soalan dengan ayat anda sendiri.


1.       Apakah mesej yang cuba disampaikan oleh penyair dalam rangkap pertama?

2.       Apakah maksud baris bukan nasi kau yang dimakannya dan bukan air kau yang diminumnya?

3.       Pada pendapat anda, mengapakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawamemarahi jurumudi?Latihan: Merah Silu

Baca prosa tradisional Merah Silu dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikut dengan jawapan anda sendiri.

1.       Apakah tindakan Merah Silu setelah mendapati bubunya dimasuki cacinh gelang?

2.       Apakah maksud rangkai kata setelah putus bicara dua bersaudara itu?

3.       Jelaskan kemana dan mengapa Merah Silu berpindah dari satu tempat ke satu tempatsebelum dirajakan di Rimba Jerun.


4.       Nyatakan perkara atau perbuatan yang menjadikan Merah Silu menjadi terkenal.Latihan: Hikayat Indera Nata


Baca prosa tradisional Hikayat Indera Nata dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan dengan jawapan anda sendiri.


1.       Nyatakan reaksi raksasa setelah usahanya mencari kijang bertandukkan emas dan mencuci kain hitam menjadi putih tidak berhasil .

2.       Pada pendapat anda, wajarkah raksasa itu dibunuh oleh ular dan naga? Mengapakah anda berpendapat demikian?

3.       Pada pendapat anda, mengapakah raksasa dan isterinya kembali semula ke rumahnya?

Latihan: Hikayat Khoja Maimun


Baca prosa tradisional Hikayat Khoja Maimun dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan di bawah dengan jawapan anda sendiri.


1.       Apakah maksud baris aku mahu memulangkan engkau dengan suamimu?
2.    Huraikan dua persoalan dalam hikayat khoja maimun daripada keseluruhan cerita.

3.    Pada pendapat anda, mengapakah seseorang isteri harus mentaati suaminya?

Latihan: ibu dan ceper

Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikut dengan ayat anda sendri.            Ceper terus menggila dan mengamuk juga sehingga seluruh anak buah kampong kami menjadi papa kedana tahun itu. Bapa kemudian kembali kepada ketitir juga, tapi setiap kali bapa pulang dari rimba belantara berdenak burung, bapa pulang membawa gadung seguni dua. Tahun itu kami makan gadung itulah kerana habis jahanam keran sungai Ceper betul-betul mengamuk.
                Dan ibu waktu itu macam Ceper juga, betul-betul naik angin dan mengamuk. Naik angin dan mengamuk menentang ceper yang ganas dan tidak berperikemanusiaan itulah. Ibu akhirnya mengalah, tetapi ibu tidak kalah seterusnya. Apabila Ceper kembali tenang dan air tidak lagi membedal, ibu kembali ke sawah semula dan tahun berikutnya kami tidak lagi makan gadung.
                Sekali ibu kembali mengamuk lagidan puncanya daripada Ceper itu juga. Kali ini bukan kerana banjir yang dibawa oleh Ceper yang melanda padi. Musim itu musim kemarau. Tidak sangka kemarau akan memanjang sampai berbula-bulan. Sawah habis kering. Lembu kerbau asyik diheret ke Ceper sajauntuk menghilangkan dahaga kerana semua telaga dan kubang di sawah kering. Baruh-baruh yang dahulunya tidak pernah kering itu pun kering juga.

(Dipetik daripada cerpen”Ibu dan Ceper” oleh Shahnon Ahmad
 
 
1.       Apakah kesan kepada penduduk kampung apabila Ceper menimbulkan masalah?
Nyatakan tiga kesan tersebut.


2.       Sebagai seorang anak, jelaskan tiga usaha yang dapat anda lakukan untuk menggembirakan hati seorang ibu yang berhadapan dengan situasi seperti yang digambarkan dalam petikan cerpen di atas.


3.       Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan di atas dan dua pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen.


Latihan: Memori seorang tua

Baca cerpen Memori seorang tua dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang diberikan dengan ayat anda sendiri.

1.  Apakah hasrat Pak Itam berdasarkan cerpen ini?

2.  Pada pendapat anda, wajarkah tindakan bekas isteri Pak Itam meminta cerai?

3.  Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar sekolah.
 Latihan: Israk

Baca cerpen israk dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikut dengan jawapan anda sendiri.

1.       Sekiranya anda ialah Mikraj, bagaimanakah langkah terbaik untuk menyedarkan Israk daripada sikap egonya?

2.       Mengapakah Israk sering berkelakuan negetif?

3.       Pada pendapat anda, apakah kaedah terbaik untuk menginsafkan Israk?


Latihan: Pemain catur


Baca cerpen Pemain catur dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikut dengan jawapan anda sendiri.


1.       Pada pendapat anda, wajarkah Uj dan Um berusaha untuk “melakar kembali nama al-Hakam di papan catur”? Mengapa?

2.       Bedasarkan halaman 143 dalam Antologi Harga Remaja tingkatan 4, mengapakah Uj mengajak Um berlawan catur?

3.       Pada pendapat anda, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh keenam-enam beradik itu ketika ibu mereka sakit?
Latihan: Gelanggang Tuk Wali


Baca drama gelanggang tuk wali dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang diberikan dengan jawapan anda sendiri.


1.       Mengapakah Tuk Wali meminta Ripin dan Mariam menggantikan tempatnya sebagai guru silat?


2.       Pada pendapat anda, wajarkah “aku” menyerahkan keris tersebut kepada Ripin? Mengapa?


3.       Pada pendapat anda, adakah Ripin layak menggantikan Tuk Wali? Mengapa?

Latihan: Forum Remaja 2020


Baca drama forum remaja 2020 dengan teliti. Kemudian, jawan soalan-soalan yang diberikan dengan jawapan anda sendiri.


1.       Apakah strategi kepemimpinan yang perlu dilaksanakan bakal pemimpin?


2.       Berdasarkan halaman 233 dalam Antologi Harga Remaja tingkatan 4, nyatakan dua kualiti yang dimiliki Malaysia untuk menjadi negara model.


3.       Pada pendapat anda, mengapakah Chong, Salmah, dan Chandran menentang pendapat MU I yang menyatakan bahawa Hakikatnya belum cukup memuaskan sepenuhnya untuk dijadikan sebagai sebuah negara model?Latihan: Cempaka berdarah

 Baca drama Cempaka berdarah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang diberikan dengan jawapan anda sendiri.

1.       Berdasarkan halaman 244 dalam Antologi Harga Remaja tingkatan 4, berikan dua sebab Cempaka risau tentang abangnya yang tidak pulang sewaktu cuti penggal.


2.       Pada pandangan anda, mengapakah Mak Jah teragak-agak hendak bercerita tentang hal Cempaka dan kemudiannya Mak Jah pula berasa bimbang?


3.       Pada pendapat anda, mengapakah seorang murid atau pelajar harus menghormati gurunya?

1 comment:

 1. Selamat sejahtera.. cikgu.
  Blhkan saya minta jawapan utk soalan tersebut?
  Sila emel kpd saya, amat terima kasih :)
  ini emal saya : forepartzr@gmail.com

  ReplyDelete