Monday, 18 April 2011

karangan rangsangan: Buah-buahan Tempatan

Karangan Rangsangan: Buah-buahan Tempatan

Teliti grafik di bawah dan buat suatu huraian tentang usaha-usaha meningkatkan
pengeluaran buah-buahan tempatan di negara kita . panjang huraian antara
200-250 patah kata

 
PRODUK BERASASKAN BUAH-BUAHAN TEMPATAN 
KEMPEN DAN PAMERAN
KAJIAN DAN PENYELIDIKAN

      KEMPEN DAN PAMERAN
- dilaksanakan olek Kementerian Pertanian
Malaysia   contoh: MAHA 2010
- media massa: iklan dan promosi melalui televisyen,radio dan internet
-          Promosi di hotel-hotel : dihidang
di meja utama
-          Pusat pelancongan berkonsepkan agropelancongan
Misi promosi ke luar Negara      MENGHASILKAN PRODUK BERASASKAN BUAH-BUAHAN TEMPATAN
-          Jem
-          Minuman
-          Makanan ringan
-          Makanan/kuih tradisonal segera
-          Menggunakan pek/pembungkusan yang menarik dan berkualiti

      KAJIAN DAN PEMBANGUNAN OLEH SAINTIS
-          Kajian rentang klon buah-buahan yang terkini
-          Hasilkan benih pokok kacukan yang bermutu tinggi untuk pasaran antarabangsa
-          Penggunaan teknologi pertanian terkiniLANGKAH-LANGKAH LAIN
      Tanaman secara ladang
      Pengkhususan pada satu atau dua jenis tanaman bernilai komersial sahaja
      Skim galakan pertanian
      Program Bumi Hijau semasa era perdana menteri
Tun Abdullah Ahmad Badawi

FAKTA
      Agensi kerajaan yang terlibat
-          MARDI
-          Kementerian Pertanian Malaysia/Jabatan Pertanian Malaysia
-          FAMA

FRASA MENARIK DAN KOSA KATA
·         Agropelancongan
·         Spesies buah-buahan
·         Usahawan tani
·         Menjana hasil pendapatan yang lumayan
·         Bersaing di pasaran global
·         Di mana ada kemahuan di situ ada jalan
·         Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

No comments:

Post a Comment