Thursday, 28 April 2011

SAJAK -DI BAWAH LANGIT YANG SAMA


Maksud

Rangkap 1
Di bawah langit yang sama kita bernafas tanpa mengira tempat atau lokasinya sama ada di Beirut ataupun di Kuala Lumpur.

Rangkap 2
Penyajak menyukai gerimis di Kota London dan terpesona dengan angin dingin yang mencengkam tubuhnya di Washington yang di kelilingi oleh pepohon yang menghijau dan beraneka warna yang tiada bezanya.

Rangkap 3
Tidak kira sesiapapun yang menghuni Australia ataupun Afrika, semuanya sama kerana berada di bawah langit yang sama.

Rangkap 4
Penyajak ingin menyeberangi Laut Cina Selatan dan melayari lautan teduh yang merentasi laluan sutera yang berkongsi siang dan malamnya. Penyajak menyeru manusia agar memupuk perasaan cinta dan harapan yang sama dalam kalangan warga dunia kerana semuanya berada di bawah langit yang sama.

Rangkap 5
Peta-peta itu cuma memisahkan sempadan negara dan jangan ditutup pos sempadannya. Visa hanya merupakan keperluan rasmi buat seketika di samping dokumen penting seperti pasport. Kita masih mendakap mimpi yang sama untuk menggapai hasrat agar menghapuskan perasaan kebencian dan melupakan peristiwa silam yang buruk di bawah langit yang sama.

Tema
Hakikat persamaan antara manusia walaupun di mana sahaja mereka berada.

Persoalan
1. Persamaan dalam semua aspek kehidupan manusia tanpa mengira tempat.
2. Keamanan sejagat perlu disuarakan oleh semua warga dunia.
3. Lupakan persengketaan dan sejarah silam untuk mewujudkan kemanan.
4. Semua manusia sama sahaja di dunia ini

Gaya Bahasa
1. Personifikasi – Anyam cinta pelangikan zaman
2. Metafora – sejarah hitam
3. Pengulangan – Aku, Di bawah langit
4. Sinkof – Beirutmu, Kuala Lumpurku
5. Asonansi – Sesama kita – warga dunia
6. Aliterasi – Lebur kebencian kuburkan sejarah silam

Nada
Romantis

Nilai
1. Hormat-menghormati
2. Mematuhi peraturan
3. Kesaksamaan
4. Keamanan

Pengajaran
1. Kita haruslah memahami keadaan yang sama antara setiap warga dunia ini.
2. Semua manusia yang hidup di dunia ini memiliki persamaan dalam semua perkara tanpa mengira sempadan dan negaranya.
3. Kita hendaklah mewujudkan dan mengekalkan keamanan sejagat.
4. Kita perlulah melupakan peristiwa silam yang tidak baik.SKEMA JAWAPAN  SAJAK- DI BAWAH LANGIT YANG SAMA

Baca sajak dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

i.  Apakah yang dicadangkan oleh penyajak kepada manusia yang hidup di bawah langit yang
   sama?                                                                                                                                  (2 markah)
-          Cadangan penyajak ialah memadamkan kebencian dan peristiwa-peristiwa negatif yang telah lepas.
-          Penyajak ingin menguburkan segala sejarah hitam yang pernah hadir dalam hidupnya.

ii.    Pada pendapat anda, mengapakah penyajak mengingatkan pembaca bahawa hidup kita hidup  di bawah langit yang                                                                                           (3 markah)
-          Pada zaman ini, terlalu banyak peperangan yang berlaku
-          Penyajak ingin mengingatkan manusia bahawa kita berkongsi bumi, jadi kita perlu bersama-sama menjaga kesejahteraan bumi.
-          Penyajak ingin menyedarkan kita supaya jangan mengamalkan diskriminasi sesama manusia kerana asasnya semua manusia adalah sama.

iii.   Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak ini.                                               (4 markah)
      
-          Nilai kasih sayang – penyajah ingin menjelajah bumi untuk menyebarkan rasa kasih sayang sesama manusia.
-          Nilai mencintai alam – penyajak menggambarkan kesukaannya terhadap gerimis di Kota London dan angin dingin yang tajam di Washington.


1 comment:

  1. salam..cikgu,,boleh tak cigku kemukan tiga cara untuk memelihara keamanan dunia sejagat ??,,saya tak berapa faham dengan soalan ni..harap cikgu dapat bantu..terima kasih :)

    ReplyDelete