Wednesday, 13 April 2011

Karangan Rangsangan-Gotong-royong

SOALAN KARANGAN

Aktiviti berbentuk kebajikan seperti membersihkan sekitar kawasan tempat tinggal, mengadakan rondaan pada waktu malam dan menyertai aktiviti rukun tetangga memberikan kebaikan kepada penduduk setempat. Jelaskan kebaikan-kebaikan aktiviti tersebut.

PENDAHULUAN

v  masyarakat setempat perlu melibatkan diri dalam sebarang aktiviti kebajikan 
v  membersihkan kawasan sekitar tempat tinggal
v  mengadakan rondaan pada waktu malam
v  menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh rukun tetangga
v  perlu hidup sandar-menyandar bagai “aur dengen tebing”
v  wujud masyarakat yang prihatin “hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah”

ISI PERTAMA

v  kebaikannya – aktiviti gotong-royong akan menyebabkan kawasan tempat tinggal menjadi bersih
v  terhindar daripada sebarang penyakit berjangkit
v  wabak demam denggi, malaria, taun, dan sebagainya
v  masyarakat yang tidak sihat – menjejaskan ekonomi negara – tidak dapat bekerja

v  ISI KEDUA

v  menguatkan hubungan kejiranan
v  dapat berkenal-kenalan dengan jiran yang baru – “tak kenal maka tak cinta”.
v  memupuk budaya tolong-menolong dan bantu-membantu
v  menanam sikap bekerjasama  dan bertolenransi antara satu sama lain
v  menganggap jiran bagai keluarga sendiri yang mesti disayangi, dikasihi, dan dihormati

v  ISI KETIGA

v  mengelakkan kawasan tempat tinggal daripada kes-kes kecurian,   pecah rumah, dan penculikan kanak-kanak
v  satu masalah sosial yang semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini
v  memerlukan kerjasama antara jiran untuk mengatasinya
v  “ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni”
v  setiap jiran akan menjaga kebajikan jiran yang lain

v  ISI KEEMPAT

v  membentuk masyarakat penyayang
v  menghormati jiran berlainan bangsa
v  mewujudkan perpaduan kaum
v  masyarakat yang aman dan harmoni
v  dapat mengelakkan pergaduhan kaum – peristiwa 13 Mei 1969   
v  berulang lagi

v  ISI KELIMA

v  PENUTUP

v  meluangkan masa dengan melibatkan diri dengan aktiviti kebajikan
v  tidak mementingkan diri sendiri – “bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”
v  cogan kata “jiran sepakat membawa berkat”
v  aktiviti kebajikan banyak memberikan faedah
2 comments: